EBRID - Resurscentrum

-- ebrid1.jpgEnergibranschens Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor

 

Vi arbetar i en föränderlig bransch som ställer höga krav på koncentrationsförmåga, nytänkande och kundanpassning.

För att uppnå kvalitet och säkerhet i verksamheten behöver vi nyktra och drogfria medarbetare.


Resurscentrum och nätverk
Energibranschens Resurscentrum har till uppgift att bistå branschen med omvärldsbevakning, utbildning, rådgivning och metodutveckling i alkohol- och drogfrågor. 

 

Vi har ett femtiotal medlemmar med såväl stora som små organisationer. Bland andra ingår E.on, Sundsvalls Energi, Svensk Fjärrvärme AB, Vattenfall Sverige AB, Affärsverket svenska kraftnät och Alingsås Energi i Nätverket EBRID. Ett stort värde finns i möjligheten att utbyta erfarenheter med andra i samma bransch.

 

Medlemskap i Nätverket bygger på aktiv medverkan i en fråga där alla tjänar på att hjälpas åt.

Nätverket bildades 1994 av intresserade energiföretag och har som syfte att:

  • energibranschens företag ska kunna utveckla ett likartat förhållningssätt till alkohol och droger i arbetslivet
  • lära av varandras erfarenheter
  • gynna gemensam fortbildning i alkohol- och drogfrågor
    Om Din arbetsplats/företag tillhör energi- och kraftbolagen är ni välkomna att söka medlemskap i Nätverket